Jakość w nauczaniu

Młodzież - gimnazjum

Dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oferujemy kursy języka ogólnego oraz kursy przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego.

Program zajęć i wykorzystywane materiały są specjalne dobrane przez metodyków tak, aby odpowiadały zainteresowaniom młodzieży w takim wieku. Kładziemy nacisk na naukę praktycznego języka mówionego wykorzystując najnowsze techniki i pomoce naukowe, jak laboratoria komputerowe i tablice interaktywne.

Do grup kwalifikowani są słuchacze w tym samym przedziale wiekowym i o podobnym poziomie zaawansowania językowego. 

Długość kursów:

2 x 90 minut tygodniowo (120 godzin w ciągu roku edukacyjnego)

 

cement