Jakość w nauczaniu

Kursy egzaminacyjne

Kursy te przeznaczone są dla osób które chcą zdać któryś z egzaminów międzynarodowych np. egzamin Cambridge ESOL: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English lub inne dostępne na rynku egzaminy takie jak TELC, TOEFL czy egzaminy z innych języków niż angielski.

Program takich kursów skoncentrowany jest na opanowaniu przez słuchaczy konkretnych technik egzaminacyjnych i przyspieszeniu procesu przygotowania się do danego egzaminu.

Do grup kwalifikowani są słuchacze w tym samym przedziale wiekowym i o podobnym poziomie zaawansowania językowego.

Długość kursów:

Język ogólny w grupach: 2 x 90 minut tygodniowo (120 godzin w ciągu roku edukacyjnego)

Zajęcia indywidualne: ustala słuchacz po konsultacji z metodykiem

cement