Jakość w nauczaniu

Dzieci – szkoła podstawowa

Kursy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (7-12 lat) są częścią wieloletniego programu nauczania, mającego na celu doprowadzenie dziecka do poziomu biegłości językowej. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach dostosowanych do wieku uczestników kursu, a lektorzy wykorzystują naturalny w tym wieku potencjał do przyswajania nowych treści.
 
Do grup kwalifikowane są dzieci w tym samym przedziale wiekowym i o podobnym poziomie zaawansowania językowego. 
 
Długość kursów:

2 x 90 minut tygodniowo (120 godzin w ciągu roku edukacyjnego)
cement