Jakość w nauczaniu

Dzieci – przedszkole

Dla najmłodszych słuchaczy (2-6 lat) Centrum Językowe ExperT oferuje zajęcia z wykorzystaniem podręczników Teddie Eddie (www.edubears.pl).

Metoda ta uwzględnia cechy rozwojowe dziecka i dostosowuje tryb nauki do konkretnego myślenia i pamięci mechanicznej charakteryzującej dzieci w tym wieku. 

Uczymy już dwuletnie dzieci, co oszczędzi im mnóstwo wysiłku w nauce języka w przyszłości i dajemy prezent w postaci właściwej wymowy i akcentu. Nauka opiera się na sposobie przypominającym przyswajanie języka ojczystego, kiedy to podświadomie stosują takie same techniki, których jeszcze niedawno używały, opanowując język polski .

Nasi najmłodsi słuchacze uczą się języka obcego używając go w naturalnych dla siebie okolicznościach, a więc przez zabawę, gry ruchowe, zajęcia plastyczne, śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków. Tematyka zajęć jest ściśle powiązana  z zainteresowaniami dzieci i otaczającym je światem. W nauce dominuje zabawa językowa, połączona z zabawą ruchową, przy wykorzystaniu gier, piosenek, rysunków, plakatów, kart obrazkowych,  zgodnie z zasadą - UCZ BAWIĄC

Dzięki metodzie Teddy Eddie dziecko poznaje pierwsze 2.000 słów i jest gotowe na kolejny, bardziej zaawansowany etap nauki. 

Nasze przedszkolaki nie mogą się doczekać kolejnych zajęć!

Do grup kwalifikowane są dzieci w tym samym przedziale wiekowym i o podobnym poziomie zaawansowania językowego. 

Długość kursów:

2-latki: 1 x 30 minut tygodniowo (30 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

3-4-latki: 2 x 30 minut tygodniowo (60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

4-5-latki: 2 x 30 minut tygodniowo (60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

5-6-latki: 2 x 45 minut tygodniowo 60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

cement